APP
 
 

Đến cuối trang
Phản hồi
Hàn Quốc
Giao hữu quốc tế
Hàn Quốc
2
Hết(1-1,1-1)
2
Costa Rica
Địa điểm: Seoul World Cup Stadium     
Costa Rica
Hàn Quốc 4-3-3 Đội hình 4-4-2 Costa Rica
 • Kim Seoung-Gyu
 • Tên: Kim Seoung-Gyu
 • Ngày sinh: 29/09/1990
 • Chiều cao: 187(CM)
 • Giá trị: 0.68(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Cầu thủ rời sân
 • Kim Jin su
 • Tên: Kim Jin su
 • Ngày sinh: 12/06/1992
 • Chiều cao: 177(CM)
 • Giá trị: 0.54(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Cầu thủ rời sân
 • KIM Young-Kwon
 • Tên: KIM Young-Kwon
 • Ngày sinh: 26/02/1990
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 0.54(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Kim Min-Jae
 • Tên: Kim Min-Jae
 • Ngày sinh: 14/11/1996
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 12.6(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Thẻ vàng
 • Yoon Jong Gyu
 • Tên: Yoon Jong Gyu
 • Ngày sinh: 19/03/1998
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 0.54(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Hwang In Bum
 • Tên: Hwang In Bum
 • Ngày sinh: 19/09/1996
 • Chiều cao: 177(CM)
 • Giá trị: 2.7(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Thẻ vàngCầu thủ rời sân
 • Jung Woo Young
 • Tên: Jung Woo Young
 • Ngày sinh: 13/12/1989
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 0.63(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Thẻ vàngCầu thủ rời sân
 • Chang-hun Kwon
 • Tên: Chang-hun Kwon
 • Ngày sinh: 29/06/1994
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 1.35(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Bàn thắng
 • Son Heung Min
 • Tên: Son Heung Min
 • Ngày sinh: 07/07/1992
 • Chiều cao: 184(CM)
 • Giá trị: 67.5(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Cầu thủ rời sân
 • Hwang Ui Jo
 • Tên: Hwang Ui Jo
 • Ngày sinh: 27/08/1992
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 6.3(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Bàn thắng
 • Hee-Chan Hwang
 • Tên: Hee-Chan Hwang
 • Ngày sinh: 25/01/1996
 • Chiều cao: 177(CM)
 • Giá trị: 14.4(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Cầu thủ rời sân
 • Anthony Contreras
 • Tên: Anthony Contreras
 • Ngày sinh: 28/01/2000
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.31(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
Cầu thủ rời sân
 • Joel Campbell
 • Tên: Joel Campbell
 • Ngày sinh: 25/06/1992
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 2.25(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
Cầu thủ rời sân
 • Gerson Torres
 • Tên: Gerson Torres
 • Ngày sinh: 27/08/1997
 • Chiều cao: 176(CM)
 • Giá trị: 0.29(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Celso Borges
 • Tên: Celso Borges
 • Ngày sinh: 26/05/1988
 • Chiều cao: 182(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Daniel Alonso Chacon Salas
 • Tên: Daniel Alonso Chacon Salas
 • Ngày sinh: 10/04/2001
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 0.27(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
Bàn thắngBàn thắngThẻ vàngCầu thủ rời sân
 • Jewison Bennette
 • Tên: Jewison Bennette
 • Ngày sinh: 14/06/2004
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 0.9(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Carlos Manuel Martinez Castro
 • Tên: Carlos Manuel Martinez Castro
 • Ngày sinh: 29/03/1999
 • Chiều cao: 176(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Oscar Duarte
 • Tên: Oscar Duarte
 • Ngày sinh: 02/06/1989
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 0.72(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Francisco Calvo Quesada
 • Tên: Francisco Calvo Quesada
 • Ngày sinh: 07/07/1992
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 1.08(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
Thẻ vàng
 • Bryan Oviedo Jimenez
 • Tên: Bryan Oviedo Jimenez
 • Ngày sinh: 17/02/1990
 • Chiều cao: 172(CM)
 • Giá trị: 0.18(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
Thẻ đỏ
 • Esteban Alvarado Brown
 • Tên: Esteban Alvarado Brown
 • Ngày sinh: 27/04/1989
 • Chiều cao: 193(CM)
 • Giá trị: 0.29(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Cho Young Wook
 • Tên: Cho Young Wook
 • Ngày sinh: 04/02/1999
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 0.63(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Cho Yu Min
 • Tên: Cho Yu Min
 • Ngày sinh: 16/11/1996
 • Chiều cao: 184(CM)
 • Giá trị: 0.56(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
70'
 • Hong Chul
 • Tên: Hong Chul
 • Ngày sinh: 16/09/1990
 • Chiều cao: 176(CM)
 • Giá trị: 0.47(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
79'
 • Woo-Yeong Jeong
 • Tên: Woo-Yeong Jeong
 • Ngày sinh: 19/09/1999
 • Chiều cao: 179(CM)
 • Giá trị: 4.95(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Jung Jun Hyun
 • Tên: Jung Jun Hyun
 • Ngày sinh: 25/08/1994
 • Chiều cao: -
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: -
 • Dong-Jun Kim
 • Tên: Dong-Jun Kim
 • Ngày sinh: 18/12/1994
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.31(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Kim Moon Hwan
 • Tên: Kim Moon Hwan
 • Ngày sinh: 31/07/1995
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 0.86(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Kim Tae Hwan
 • Tên: Kim Tae Hwan
 • Ngày sinh: 23/07/1989
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.86(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
78'
 • Kwon Kyung Won
 • Tên: Kwon Kyung Won
 • Ngày sinh: 30/01/1992
 • Chiều cao: 189(CM)
 • Giá trị: 0.68(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Lee Jae Sung
 • Tên: Lee Jae Sung
 • Ngày sinh: 09/08/1992
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 2.7(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Lee Kang In
 • Tên: Lee Kang In
 • Ngày sinh: 18/02/2001
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 5.4(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
74'
 • Na Sang Ho
 • Tên: Na Sang Ho
 • Ngày sinh: 11/08/1996
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 0.81(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Paik Seung Ho
 • Tên: Paik Seung Ho
 • Ngày sinh: 16/03/1997
 • Chiều cao: 182(CM)
 • Giá trị: 0.83(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Song Beom-Keun
 • Tên: Song Beom-Keun
 • Ngày sinh: 14/10/1997
 • Chiều cao: 194(CM)
 • Giá trị: 0.86(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
71'
 • Son Joon Ho
 • Tên: Son Joon Ho
 • Ngày sinh: 11/05/1992
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 2.88(triệu)
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
Dự bị
46'
 • Brandon Aguilera
 • Tên: Brandon Aguilera
 • Ngày sinh: 27/06/2003
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 0.29(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Aaron Cruz
 • Tên: Aaron Cruz
 • Ngày sinh: 24/05/1991
 • Chiều cao: 187(CM)
 • Giá trị: 0.25(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Keysher Fuller Spence
 • Tên: Keysher Fuller Spence
 • Ngày sinh: 11/07/1994
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Orlando Moises Galo Calderon
 • Tên: Orlando Moises Galo Calderon
 • Ngày sinh: 10/08/2000
 • Chiều cao: 176(CM)
 • Giá trị: 0.27(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
65'
 • Anthony Hernandez
 • Tên: Anthony Hernandez
 • Ngày sinh: 10/10/2001
 • Chiều cao: -
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: -
 • Douglas Lopez
 • Tên: Douglas Lopez
 • Ngày sinh: 20/09/1998
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.14(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Juan Carlos Morales
 • Tên: Juan Carlos Morales
 • Ngày sinh: 17/03/2001
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 0.25(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Gonzalez Bryan Ruiz
 • Tên: Gonzalez Bryan Ruiz
 • Ngày sinh: 17/08/1985
 • Chiều cao: 187(CM)
 • Giá trị: 0.18(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
84'
 • Patrick Sequeira
 • Tên: Patrick Sequeira
 • Ngày sinh: 28/02/1999
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 0.14(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Aaron Suarez
 • Tên: Aaron Suarez
 • Ngày sinh: 26/06/2002
 • Chiều cao: 176(CM)
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Juan Pablo Vargas
 • Tên: Juan Pablo Vargas
 • Ngày sinh: 05/06/1995
 • Chiều cao: 192(CM)
 • Giá trị: 1.35(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
65'
 • Johan Alberto Venegas Ulloa
 • Tên: Johan Alberto Venegas Ulloa
 • Ngày sinh: 26/11/1988
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 0.29(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Kendall Jamaal Waston Manley
 • Tên: Kendall Jamaal Waston Manley
 • Ngày sinh: 31/12/1987
 • Chiều cao: 196(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
46'
 • Roan Wilson
 • Tên: Roan Wilson
 • Ngày sinh: 30/04/2002
 • Chiều cao: 184(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
46'
 • Alvaro Jose Zamora Mata
 • Tên: Alvaro Jose Zamora Mata
 • Ngày sinh: 08/03/2002
 • Chiều cao: -
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: Costa Rica
Dự bị
Bàn thắngBàn thắng
Ghi bàn phạt đềnGhi bàn phạt đền
Bàn phản lưới nhàBàn phản lưới nhà
Kiến tạoKiến tạo
Thẻ vàngThẻ vàng
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Ghi dấuGhi dấu
Thay ngườiThay người
Cầu thủ dự bị vào sânCầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sânCầu thủ rời sân
Phạt đền thất bạiPhạt đền thất bại
Video hỗ trợ trọng tàiVideo hỗ trợ trọng tài
Phá phạt đềnPhá phạt đền
Sút cột cầu mônSút cột cầu môn
Cầu thủ xuất sắc nhấtCầu thủ xuất sắc nhất
Phạt đền vì phạm lỗiPhạt đền vì phạm lỗi
Mất bàn thắng vì sai lầmMất bàn thắng vì sai lầm
Cản phá trước khung thànhCản phá trước khung thành
Cầu thủ phòng ngự cuối cùngCầu thủ phòng ngự cuối cùng
Rê bóng cuối cùngRê bóng cuối cùng

Thống kê kỹ thuật

 • 9 Phạt góc 1
 • 6 Phạt góc (HT) 1
 • 3 Thẻ vàng 2
 • 0 Thẻ đỏ 1
 • 21 Sút bóng 5
 • 5 Sút cầu môn 4
 • 144 Tấn công 79
 • 111 Tấn công nguy hiểm 28
 • 16 Sút ngoài cầu môn 1
 • 5 Đá phạt trực tiếp 14
 • 54% TL kiểm soát bóng 46%
 • 50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
 • 13 Phạm lỗi 6
 • 2 Việt vị 3
 • 2 Cứu thua 4

Dữ liệu đội bóng

Chủ 3 trận gần nhất Khách Chủ 10 trận gần nhất Khách
2 Bàn thắng 1 1.9 Bàn thắng 1.2
1 Bàn thua 0.7 1.2 Bàn thua 0.4
6.3 Sút cầu môn(OT) 12 8.1 Sút cầu môn(OT) 14.3
5.3 Phạt góc 2.7 5.3 Phạt góc 4.2
0.7 Thẻ vàng 1.3 0.9 Thẻ vàng 1.2
7.7 Phạm lỗi 13 10 Phạm lỗi 13
69.7% Kiểm soát bóng 43.7% 61.3% Kiểm soát bóng 39.9%
Hàn QuốcTỷ lệ ghi/mất bàn thắngCosta Rica
 • 30 trận gần nhất
 • 50 trận gần nhất
 • Ghi bàn
 • Mất bàn
 • 10
1~15
 • 20
 • 15
1~15
 • 9
 • 16
16~30
 • 16
 • 11
16~30
 • 9
 • 19
31~45
 • 6
 • 11
31~45
 • 25
 • 15
46~60
 • 26
 • 23
46~60
 • 22
 • 15
61~75
 • 16
 • 19
61~75
 • 6
 • 22
76~90
 • 13
 • 19
76~90
 • 25

Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)

Hàn Quốc ( 7 Trận) Costa Rica ( 5 Trận)
Chủ Khách Chủ Khách
HT-T / FT-T 2 2 1 0
HT-H / FT-T 0 0 0 0
HT-B / FT-T 0 0 0 0
HT-T / FT-H 0 0 0 0
HT-H / FT-H 0 0 0 2
HT-B / FT-B 1 0 0 0
HT-T / FT-B 0 0 0 0
HT-H / FT-B 0 0 1 0
HT-B / FT-B 1 1 0 1
Cập nhật
Bongdalu.fun
Facebook Twitter Pinterest Tiktok Youtube
Copyright © 2022 Powered By www.bongdalu.fun All Rights Reserved.
Bongdalu.fun là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
Nói chung, bongdalu.fun có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.