APP
 
 

Đến cuối trang
Phản hồi
Nhật Bản
Giao hữu quốc tế
Nhật Bản
2
Hết(1-0,1-0)
0
Mỹ
    
Mỹ
Nhật Bản 4-4-2 Đội hình 4-3-3 Mỹ
Cầu thủ rời sân
 • Shuichi Gonda
 • Tên: Shuichi Gonda
 • Ngày sinh: 02/03/1989
 • Chiều cao: 187(CM)
 • Giá trị: 0.45(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Yuta Nakayama
 • Tên: Yuta Nakayama
 • Ngày sinh: 15/02/1997
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 1.08(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Takehiro Tomiyasu
 • Tên: Takehiro Tomiyasu
 • Ngày sinh: 04/11/1998
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 19.8(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Maya Yoshida
 • Tên: Maya Yoshida
 • Ngày sinh: 23/08/1988
 • Chiều cao: 189(CM)
 • Giá trị: 1.35(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
Cầu thủ rời sân
 • Hiroki Sakai
 • Tên: Hiroki Sakai
 • Ngày sinh: 11/04/1990
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 2.25(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
Cầu thủ rời sân
 • Takefusa Kubo
 • Tên: Takefusa Kubo
 • Ngày sinh: 03/06/2001
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 6.75(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
Kiến tạo
 • Hidemasa Morita
 • Tên: Hidemasa Morita
 • Ngày sinh: 09/05/1995
 • Chiều cao: 177(CM)
 • Giá trị: 3.6(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Wataru ENDO
 • Tên: Wataru ENDO
 • Ngày sinh: 08/02/1993
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 7.2(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
Cầu thủ rời sân
 • Junya Ito
 • Tên: Junya Ito
 • Ngày sinh: 08/03/1993
 • Chiều cao: 177(CM)
 • Giá trị: 7.65(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
Bàn thắngCầu thủ rời sân
 • Daichi Kamada
 • Tên: Daichi Kamada
 • Ngày sinh: 04/08/1996
 • Chiều cao: 184(CM)
 • Giá trị: 19.8(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
Cầu thủ rời sân
 • Daizen Maeda
 • Tên: Daizen Maeda
 • Ngày sinh: 19/10/1997
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 3.15(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Brenden Aaronson
 • Tên: Brenden Aaronson
 • Ngày sinh: 21/10/2000
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 27(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Cầu thủ rời sân
 • Jesus Ferreira
 • Tên: Jesus Ferreira
 • Ngày sinh: 23/12/2000
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 7.2(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Cầu thủ rời sân
 • Giovanni Reyna
 • Tên: Giovanni Reyna
 • Ngày sinh: 12/11/2002
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 31.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Thẻ vàngCầu thủ rời sân
 • Luca De La Torre
 • Tên: Luca De La Torre
 • Ngày sinh: 22/05/1998
 • Chiều cao: 177(CM)
 • Giá trị: 0.76(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Tyler Adams
 • Tên: Tyler Adams
 • Ngày sinh: 13/02/1999
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 15.3(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Cầu thủ rời sân
 • Weston Mckennie
 • Tên: Weston Mckennie
 • Ngày sinh: 27/08/1998
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 22.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Cầu thủ rời sân
 • Sergino Dest
 • Tên: Sergino Dest
 • Ngày sinh: 02/11/2000
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 16.2(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Walker Zimmerman
 • Tên: Walker Zimmerman
 • Ngày sinh: 18/05/1993
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 3.15(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Cầu thủ rời sân
 • Aaron Ray Long
 • Tên: Aaron Ray Long
 • Ngày sinh: 11/10/1992
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 2.7(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Sam Vines
 • Tên: Sam Vines
 • Ngày sinh: 30/05/1999
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 1.62(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Matt Turner
 • Tên: Matt Turner
 • Ngày sinh: 23/06/1994
 • Chiều cao: 191(CM)
 • Giá trị: 4.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
69'
 • Ritsu Doan
 • Tên: Ritsu Doan
 • Ngày sinh: 15/06/1998
 • Chiều cao: 172(CM)
 • Giá trị: 7.2(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Kyogo Furuhashi
 • Tên: Kyogo Furuhashi
 • Ngày sinh: 19/01/1995
 • Chiều cao: 170(CM)
 • Giá trị: 5.4(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
87'
 • Genki Haraguchi
 • Tên: Genki Haraguchi
 • Ngày sinh: 08/05/1991
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 2.25(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
46'
 • Hiroki Ito
 • Tên: Hiroki Ito
 • Ngày sinh: 11/05/1999
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 4.05(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Shuto Machino
 • Tên: Shuto Machino
 • Ngày sinh: 29/09/1999
 • Chiều cao: 184(CM)
 • Giá trị: 0.63(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Takumi Minamino
 • Tên: Takumi Minamino
 • Ngày sinh: 15/01/1995
 • Chiều cao: 174(CM)
 • Giá trị: 9(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
88'69'
 • Kaoru Mitoma
 • Tên: Kaoru Mitoma
 • Ngày sinh: 19/05/1997
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 2.7(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Yuto Nagatomo
 • Tên: Yuto Nagatomo
 • Ngày sinh: 11/09/1986
 • Chiều cao: 170(CM)
 • Giá trị: 0.36(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
46'
 • Daniel Schmidt
 • Tên: Daniel Schmidt
 • Ngày sinh: 02/02/1992
 • Chiều cao: 197(CM)
 • Giá trị: 1.08(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Gaku Shibasaki
 • Tên: Gaku Shibasaki
 • Ngày sinh: 27/05/1992
 • Chiều cao: 174(CM)
 • Giá trị: 0.9(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Yuki Soma
 • Tên: Yuki Soma
 • Ngày sinh: 24/02/1997
 • Chiều cao: 166(CM)
 • Giá trị: 0.81(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Ao Tanaka
 • Tên: Ao Tanaka
 • Ngày sinh: 09/09/1998
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 1.35(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Shogo Taniguchi
 • Tên: Shogo Taniguchi
 • Ngày sinh: 14/07/1991
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 1.53(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
 • Kosei Tani
 • Tên: Kosei Tani
 • Ngày sinh: 21/11/2000
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 0.72(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
48'
 • Miki Yamane
 • Tên: Miki Yamane
 • Ngày sinh: 21/12/1993
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 1.17(triệu)
 • Quốc tịch: Nhật Bản
Dự bị
 • Kellyn Acosta
 • Tên: Kellyn Acosta
 • Ngày sinh: 23/07/1995
 • Chiều cao: 177(CM)
 • Giá trị: 2.7(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Paul Arriola
 • Tên: Paul Arriola
 • Ngày sinh: 04/02/1995
 • Chiều cao: 167(CM)
 • Giá trị: 3.6(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
48'
 • Reginald Jacob Cannon
 • Tên: Reginald Jacob Cannon
 • Ngày sinh: 10/06/1998
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 3.6(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Ethan Horvath
 • Tên: Ethan Horvath
 • Ngày sinh: 08/06/1995
 • Chiều cao: 195(CM)
 • Giá trị: 0.72(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
67'
 • Joao Lucas De Souza Cardoso
 • Tên: Joao Lucas De Souza Cardoso
 • Ngày sinh: 19/09/2001
 • Chiều cao: 182(CM)
 • Giá trị: 1.62(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Sean Johnson
 • Tên: Sean Johnson
 • Ngày sinh: 30/05/1989
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 1.35(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
46'
 • Mark McKenzie
 • Tên: Mark McKenzie
 • Ngày sinh: 24/02/1999
 • Chiều cao: 184(CM)
 • Giá trị: 3.15(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
47'
 • Jordan Morris
 • Tên: Jordan Morris
 • Ngày sinh: 25/10/1994
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 4.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Erik Palmer-Brown
 • Tên: Erik Palmer-Brown
 • Ngày sinh: 23/04/1997
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 2.7(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Ricardo Pepi
 • Tên: Ricardo Pepi
 • Ngày sinh: 08/01/2003
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 8.1(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
47'
 • Joshua Sargent
 • Tên: Joshua Sargent
 • Ngày sinh: 19/02/2000
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 8.1(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Joe Scally
 • Tên: Joe Scally
 • Ngày sinh: 30/12/2002
 • Chiều cao: 184(CM)
 • Giá trị: 7.2(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
69'
 • Malik Tillman
 • Tên: Malik Tillman
 • Ngày sinh: 27/05/2002
 • Chiều cao: 187(CM)
 • Giá trị: 1.35(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • DeAndre Yedlin
 • Tên: DeAndre Yedlin
 • Ngày sinh: 08/07/1993
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 1.8(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Dự bị
Bàn thắngBàn thắng
Ghi bàn phạt đềnGhi bàn phạt đền
Bàn phản lưới nhàBàn phản lưới nhà
Kiến tạoKiến tạo
Thẻ vàngThẻ vàng
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Ghi dấuGhi dấu
Thay ngườiThay người
Cầu thủ dự bị vào sânCầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sânCầu thủ rời sân
Phạt đền thất bạiPhạt đền thất bại
Video hỗ trợ trọng tàiVideo hỗ trợ trọng tài
Phá phạt đềnPhá phạt đền
Sút cột cầu mônSút cột cầu môn
Cầu thủ xuất sắc nhấtCầu thủ xuất sắc nhất
Phạt đền vì phạm lỗiPhạt đền vì phạm lỗi
Mất bàn thắng vì sai lầmMất bàn thắng vì sai lầm
Cản phá trước khung thànhCản phá trước khung thành
Cầu thủ phòng ngự cuối cùngCầu thủ phòng ngự cuối cùng
Rê bóng cuối cùngRê bóng cuối cùng

Thống kê kỹ thuật

 • 8 Phạt góc 2
 • 2 Phạt góc (HT) 1
 • 0 Thẻ vàng 1
 • 15 Sút bóng 6
 • 7 Sút cầu môn 0
 • 105 Tấn công 88
 • 43 Tấn công nguy hiểm 29
 • 8 Sút ngoài cầu môn 6
 • 6 Đá phạt trực tiếp 16
 • 43% TL kiểm soát bóng 57%
 • 46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
 • 16 Phạm lỗi 3
 • 0 Việt vị 2
 • 0 Cứu thua 6

Dữ liệu đội bóng

Chủ 3 trận gần nhất Khách Chủ 10 trận gần nhất Khách
3 Bàn thắng 2 2.2 Bàn thắng 1.8
0 Bàn thua 0.3 0.7 Bàn thua 0.6
3.3 Sút cầu môn(OT) 7 6.5 Sút cầu môn(OT) 7.5
10.7 Phạt góc 6 6.8 Phạt góc 6.1
0.3 Thẻ vàng 0.7 0.8 Thẻ vàng 1.1
17 Phạm lỗi 0 14.9 Phạm lỗi 15.2
56.3% Kiểm soát bóng 61.7% 56.6% Kiểm soát bóng 56.8%
Nhật BảnTỷ lệ ghi/mất bàn thắngMỹ
 • 30 trận gần nhất
 • 50 trận gần nhất
 • Ghi bàn
 • Mất bàn
 • 10
1~15
 • 12
 • 10
1~15
 • 22
 • 16
16~30
 • 20
 • 15
16~30
 • 11
 • 16
31~45
 • 10
 • 20
31~45
 • 5
 • 16
46~60
 • 20
 • 10
46~60
 • 16
 • 15
61~75
 • 14
 • 20
61~75
 • 22
 • 23
76~90
 • 21
 • 25
76~90
 • 22

Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)

Nhật Bản ( 2 Trận) Mỹ ( 8 Trận)
Chủ Khách Chủ Khách
HT-T / FT-T 1 0 4 1
HT-H / FT-T 1 0 1 0
HT-B / FT-T 0 0 0 0
HT-T / FT-H 0 0 0 0
HT-H / FT-H 0 0 1 0
HT-B / FT-B 0 0 0 0
HT-T / FT-B 0 0 0 0
HT-H / FT-B 0 0 0 1
HT-B / FT-B 0 0 0 0
Cập nhật
Bongdalu.fun
Facebook Twitter Pinterest Tiktok Youtube
Copyright © 2022 Powered By www.bongdalu.fun All Rights Reserved.
Bongdalu.fun là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
Nói chung, bongdalu.fun có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.